Lúa SQ2, VT-NA2 năng suất vượt trội tại Hải Phòng

Trung tâm KN- KN TP Hải Phòng vừa triển khai thành công mô hình “Trình diễn giống lúa mới vụ mùa 2015”. 

Hải Phòng: Lúa SQ2, VT-NA2 năng suất vượt trội

Mô hình trình diễn giống lúa VT-NA2

2.100 hộ dân tại 7 huyện, quận đã tham gia mô hình, gieo cấy 140ha hai giống lúa mới là lúa thuần VT-NA2 và lúa lai SQ2.

Kết quả cho thấy, lúa VT-NA2 sinh trưởng, phát triển khỏe, đẻ nhánh khá, tập trung, cứng cây, chống đổ tốt. Thời gian sinh trưởng ngắn (95-100 ngày), phù hợp với cơ cấu SX vụ mùa tại Hải Phòng. Đặc biệt, VT-NA2 cho gạo thơm ngon và năng suất cao (63,1- 65 tạ/ha) hơn hẳn các giống phổ biến đang gieo cấy tại Hải Phòng (RVT, BT7, HT1).

Giống lúa SQ2 có thời gian sinh trưởng ngắn 98-103 ngày, khả năng thích ứng rộng, chịu thâm canh. Dự kiến năng suất đạt 67-68 tạ/ha. Khả năng chống chịu sâu bệnh khá.

Ông Đinh Công Toản, Phó Giám đốc Sở NN- PTNT Hải Phòng nhận định, đây là 2 giống mới có nhiều triển vọng phù hợp với cơ cấu vụ mùa tại Hải Phòng.Hân Minh