Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 25 – 31/7)

Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 5 – trưởng thành. Trong thời gian tới mật độ rầy sẽ tăng cao do rầy trường thành di chuyển từ những diện tích lúa HT

1. Trên lúa

a) Các tỉnh phía Bắc

– Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non tiếp tục nở và gây dảnh héo diện hẹp trên mạ và lúa giai đoạn làm đòng.

– Sâu cuốn lá nhỏ: Trong điều kiện thuận lợi sâu non lứa 5 sẽ tiếp tục phát sinh mật độ cao, trên diện rộng và gây hại lúa HT thời kỳ cuối đẻ nhánh – làm đòng, lúa vụ mùa thời kỳ đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh. Đặc biệt ở lứa 5 có thể có hiện tượng gối lứa do đó thời gian gây hại của sâu non kéo dài.

– Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy tuổi 1, 2 tiếp tục nở và gây hại trên diện hẹp trong thời gian tới trên lúa ở giai đoạn phân hóa đòng – làm đòng.

– Ốc bươu vàng: Tiếp tục gây hại mức độ hại trung bình, hại nặng trên những ruộng bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh khu vực gần ao hồ, đầm lầy chưa được phòng trừ kịp thời.

– Châu chấu tre tiếp tục gây hại tại Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn.

– Các loại sâu bệnh khác gây hại nhẹ, diện hẹp trên mạ, lúa.

b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

– Rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại tập trung trên lúa HT giai đoạn làm đòng – trỗ.

– Bệnh lem lép thối hạt phát sinh hại chủ yếu lúa giai đoạn trỗ – hạt chắc, hại nặng vào giai đoạn trỗ bông trong điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa giông.

– Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại nhẹ trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.

– Sâu non đục thân 2 chấm hại cục bộ gây bông bạc trên lúa đòng trỗ và dảnh héo trên lúa đẻ nhánh – làm đòng.

– Bệnh đạo ôn lá phát sinh hại nhẹ rải rác trên lúa HT sớm và lúa rẫy ở Tây Nguyên.

– Chuột: Hại nhẹ trên lúa HT giai đoạn xuống giống – đòng trỗ.

– Ốc bươu vàng: Phân bố trên đồng ruộng theo nguồn nước tưới.

c) Các tỉnh phía Nam

– Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 5 – trưởng thành. Trong thời gian tới mật độ rầy sẽ tăng cao do rầy trường thành di chuyển từ những diện tích lúa HT đang trong thời kỳ thu hoạch rộ, vì vậy các địa phương có gieo sạ TĐ – mùa 2016 cần tích cực chuẩn bị đất, theo dõi đợt rầy di trú để xuống giống né rầy đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó cần chú ý tới các trà lúa giai đoạn đòng – trỗ có thể có nhiều lứa rầy gối nhau, nếu phòng trừ không tốt sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

– Do thời tiết mưa nắng xen kẽ tạo ẩm độ không khí cao thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát triển trên trà lúa đẻ nhánh – đòng – trỗ. Khuyến cáo nông dân nên thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện bệnh và phòng trị kịp thời.

– Ngoài ra, cũng cần lưu ý ốc bươu vàng, bệnh bạc lá ở giai đoạn mạ – đẻ nhánh; bệnh lem lép hạt, chuột ở giai đoạn trỗ – chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

2. Trên cây trồng khác

– Châu chấu tre tiếp tục phát sinh gây hại tại Sơn La, Bắc Kạn, Điện Biên và tiếp tục di chuyển sang các khu vực khác. Cần theo dõi và phòng, chống kịp thời không để lan sang lúa và rau màu.

0- Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy… hại rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.

– Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm hại tăng.

– Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại tăng.

– Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại ở các tỉnh ĐBSCL.

– Cây sắn: Rệp sáp bột hồng tiếp tục phát sinh và gây hại tại Phú Yên, Quảng Trị.

– Châu chấu tre tiếp tục phát sinh gây hại tại Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn với mức độ nhẹ.

CỤC BVTV

Khuyến cáo

Trên lúa:

Bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông phun Beam 75WP đặc trị đạo ôn, có thể kết hợp với thuốc khuẩn Bonny 4SL phòng trừ các bệnh do vi khuẩn cùng lúc (hoặc bộ H.A.I-BB hay BBC, BBA). Để phòng trừ các nấm bệnh phổ rộng gây lem lép hạt có thể phối hợp Aviso 350SC giai đoạn trước trổ và sau trổ đều.

Sâu cuốn lá nhỏ phun Opulent 150SC, Altach 5EC hoặc Wellof 330EC. Khi xuất hiện rầy ở mật độ cao có thể phun Applaud 10WP (1,5 – 2 kg/ha) hoặc rải Wellof 3GR (12 kg/ha).

Ốc bươu vàng phòng trừ bằng cách rải thuốc ốc Honeycin 6GR. Trên cây trồng khác: Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC; nhện đỏ phun Takare 2EC; rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê: Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP; rệp sáp phun Nurelle D 25/2.5EC; nấm hồng phun Vali 5SL.

Cây tiêu: Phòng bệnh chết nhanh bằng nhóm sản phẩm Manozeb 80WP, Bonny 4SL ngay trong mùa mưa và kết hợp rải Wellof 3GR (20 – 25 gr/gốc) trừ rệp sáp hại rễ.

Cây thanh long: Phun bộ ba đốm nâu của Cty CP Nông dược H.A.I để phòng trừ nấm ngây bệnh trong mùa mưa

(Theo báo Nông Nghiệp)