Nông nghiệp An Giang thắng lợi nhiều mặt

Sáng 18/1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết nông nghiệp 2015, tổng kết chương trình cánh đồng lớn 2011-2015, công bố đề án tái cơ cấu nông nghiệp và triển khai kế hoạch SX nông nghiệp 2016.

Nông nghiệp An Giang thắng lợi nhiều mặt

Nông nghiệp An Giang trong năm 2016 thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng màu.

Năm 2015 SX nông nghiệp An Giang vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp của tỉnh chưa thuận lợi về mặt giá cả và thị trường. Trong khi đó, tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên SX nông nghiệp trong năm 2015 vẫn giữ được mức ổn định, tăng trưởng. Kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thủy sản, phát triển chăn nuôi; giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. Tăng trưởng nông nghiệp năm 2015 ước đạt 2,18% so năm 2014.

Năm 2015 diện tích SX nông nghiệp toàn tỉnh đạt 707.247 ha, vượt 5.850 ha so với kế hoạch, tăng 2,59% so với năm 2014. Trong đó, cây lúa với diện tích gieo trồng đạt 644.258 ha, vượt 10.358 ha so với kế hoạch, tăng 2,93% so với năm 2014.

Chương trình cánh đồng lớn (CĐL) được triển khai mạnh mẽ, nông dân ủng hộ, chính quyền địa phương tích cực thực hiện. Trong 40.615 ha tham gia CĐL, có 29.298 ha được ký hợp đồng bao tiêu, đạt tỷ lệ 72,1%.

Ông Trần Anh Thư, GĐ Sở NN-PTNT An Giang, cho biết: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (TCCNN) của tỉnh đến năm 2020 đã được phê duyệt và triển khai.

10-24-42_nh-2-sn-xut-nong-nghiep-phi-gn-voi-thi-truong-du-r

Sản xuất nông nghiệp phải gắn với thị trường đầu ra.

An Giang là tỉnh đi đầu triển khai CĐL sớm nhất ở ĐBSCL. Về xây dựng NTM tiếp tục nhận được sự đồng thuận của người dân và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành và đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Mục tiêu trong năm 2016 là thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng màu và các cây khác. Đồng thời, tăng cường ứng dụng KHKT để tăng năng suất, giảm giá thành. Mở rộng liên kết từ khâu SX gắn tiêu thụ sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm.

Bên cạnh đó tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện TCCNN trong từng lĩnh vực. Đặc biệt lúa là cây trồng chủ lực của tỉnh, trong năm 2016 duy trì và củng cố phân khúc thị trường lúa gạo có sẵn lợi thế cạnh tranh.

Để đảm bảo chất lượng gạo XK, trước hết phải phát triển SX lúa giống chất lượng cao, phục vụ được 90% diện tích SX lúa hàng hóa của tỉnh; mở rộng thị trường gạo cao cấp nhằm đa dạng hóa nhu cầu. Phương hướng là chuyển SX lúa đơn lẻ gắn với tiêu thụ của DN theo CĐL có sự tham gia của HTX kiểu mới.

Chọn các vùng tiềm năng cho các DN mở rộng diện tích thực hiện CĐL và liên kết với nông dân thành lập HTX kiểu mới, định hướng cho nông dân SX lúa chất lượng cao, xây dựng thương hiệu gạo Việt. Về rau màu, phải xây dựng CĐL cho cây màu, thực hiện các chuỗi liên kết SX rau an toàn gắn với doanh nghiệp tiêu thụ, lấy DN làm cơ sở để định hướng sản xuất.


Lê Hoàng Vũ