Placeholder

KALI SILIC 61%

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

K2O:……………………………………………………….. 30%

SiO2:……………………………………………………….. 31%

CaO:…………………………………………………….. 0,25%

Fe2O3:…………………………………………………….. 0,4%

Hướng dẫn sử dụng

-          Cây công nghiệp: 150-200kg/ha.

-          Lúa: dùng bón thúc và rước đòng.

  • Liều lượng: 5-10kg/1000m2.

-          Rau màu: giai đoạn hình thành củ, quả hoặc xử lý ra hoa.

  • Liều lượng: 5-7kg/1000m2.

-          Cây ăn trái: bón trước ra hoa hoặc xử lý ra hoa, sau khi đậu trái non, giai đoạn nuôi trái.

  • Liều lượng: 150-200gr/gốc.