TE16166

NPK PHỨC HỢP 18-10-8+10S+Bo+TE

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN

N:……………………………………………………….. 18%

P2O5:…………………………………………………… 10%

K2O:……………………………………………………… 8%

S:……………………………………………………….. 10%

Trung vi lượng: CaO:0,1; MgO:0,1; Cu:0,001; Fe: 0,001; Zn: 0,002; Mn:0,001; B: 0,05.

Hướng dẫn sử dụng

-         Cây công nghiệp ( cà phê, hồ tiêu, điêu, cao su, cacao…)

  • Bón vào đầu mùa mưa, giữa và cuối mùa khô.
  • Liều lượng: 300-500gr/gốc tùy giai đoạn.

-         Cây ăn trái:

  • Bón từ sau thu hoạch, trước khi ra hoa và nuôi trái.
  • Liều lượng: 300-500gr/gốc tùy giai đoạn.

-         Cây trồng khác:

  • Bón lót, bón thúc cây con, thúc nuôi củ-quả-hạt.
  • Liều lượng: 200-500kg/ha/lần bón.