Lua 1.2

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA ĐỢT 1 & ĐỢT 2

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

N:………………………………………….. 20,1%

P2O5:……………………………………… 12,1%

K:……………………………………………. 7,1%

CaO:……………………………………….. 0,1%

MgO:……………………………………… 0,05%

SiO2:……………………………………. 0,025%

Fe: 10ppm; Cu:5ppm; Zn: 5ppm; B: 10ppm.

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA ĐỢT 1 & ĐỢT 2”

*