Lua 3 (1)
Lua 3 (1)

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA ĐỢT 3

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

N:………………………………………….. 20,1%

P2O5:……………………………………….. 4,1%

K:………………………………………….. 18,1%

CaO:……………………………………….. 0,1%

MgO:……………………………………… 0,05%

SiO2:……………………………………. 0,025%

Fe: 10ppm; Cu:5ppm; Zn: 5ppm; B: 10ppm.

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA ĐỢT 3”

*