Lua 3 (1)
Lua 3 (1)

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA ĐỢT 3

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

N:………………………………………….. 20,1%

P2O5:……………………………………….. 4,1%

K:………………………………………….. 18,1%

CaO:……………………………………….. 0,1%

MgO:……………………………………… 0,05%

SiO2:……………………………………. 0,025%

Fe: 10ppm; Cu:5ppm; Zn: 5ppm; B: 10ppm.

Hướng dẫn sử dụng

CÁCH DÙNG:

-         Lúa cao sản ngắn ngày:

  • Bón đón đòng (40-45 ngày sau sạ hoặc cấy): 100kg/ha.

-         Lúa thơm (lúa mùa) đặc sản:

  • Khi lúa bắt đầu có đòng: 75-100 kg/ha.