Placeholder
NPK 18-7-17+13S+Bo+TE (1)

PHÂN BÓN NPK 18-7-17+13S+Bo+TE

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

N:…………………………………………….. 18%

P2O5:………………………………………….. 7%

K2O:…………………………………………. 17%

S:…………………………………………….. 13%

CaO:……………………………………… 0,33%

MgO:……………………………………… 0,05%

Bo (B):………………………………… 350ppm

Hướng dẫn sử dụng

Loại cây Lượng bón
Cà phê 1.700-2.400kg/ha/năm chia làm 3 lần vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.
Hồ tiêu,o su, điều, ca cao ca 2-4kg/cây/năm chia làm 3 lần vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.
Cây ăn trái 1-5kg/cây/năm chia làm 3-4 lần vào sau thu hoạch, trước ra bong và sau đậu trái.
Các cây trồng khác 200-500kg/ha/năm chia làm 3 lần lót khi trồng, thúc cây non và thúc cây trưởng thành