Placeholder
In-NPK Hi Tech-20-20_1703 (1)

PHÂN BÓN NPK 20-20-15+TE

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

N:…………………………………………………….. 12%

P2O5:…………………………………………………. 12%

K2O:…………………………………………………. 20%

Bo:…………………………………………… 1000 ppm

Mg:…………………………………………….. 500 ppm

Fe:……………………………………………… 100 ppm

Mn:…………………………………………….. 100 ppm

Zn:……………………………………………… 500 ppm

Cu:…………………………………………….. 200 ppm

Hướng dẫn sử dụng

-         Lúa, bắp, đậu:

  • Bón lót: 100-150kg/ha
  • Bón thúc: 70-100kg/ha

-         Rau màu:

  • Bón lót: 100-150kg/ha
  • Bón thúc: 50-100kg/ha

-         Cây ăn trái:

  • Bón lót: 0,3-0,5kg/cây
  • Bón thúc: 0,3-0,5kg/cây

-         Cà phê, tiêu, cao su, điều, mì, mía: bón 3 lần/năm (đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa) 300-500 kg/ha.