NPK 20-5-6 VINATHAI13.2013 DUYET IN (1)
NPK 20-5-6 VINATHAI13.2013 DUYET IN (1)

PHÂN BÓN NPK 20-5-6+Bo+TE+13S

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN

N:…………………………………………………….. 20%

P2O5:…………………………………………………… 5%

K:………………………………………………………. 6%

S:……………………………………………………… 13%

CaO:…………………………………………………… 5%

MgO:……………………………………………….. 0,5%

Fe:……………………………………………… 500 ppm

Zn:……………………………………………… 500 ppm

Cu:…………………………………………….. 250 ppm

Mn:…………………………………………….. 200 ppm

B2O3:…………………………………………. 1000 ppm

Hướng dẫn sử dụng

-         Cà phê:

  • Bón 100-200kg/ha/lần – Giai đoạn kiến thiết cơ bản.
  • Bón 200-400kg/ha/lần – Giai đoạn kinh doanh.

-         Hồ tiêu:

  • Bón 100-200kg/ha/lần – Giai đoạn kiên thiết cơ bản.
  • Bón 200-400kg/ha/lần – giai đoạn kinh doanh.

-         Cây trồng khác: bón 200-400kg/ha/lần bón.