Placeholder

PHÂN BÓN NPK 22-5-5+5S+Bo+Cu+Zn

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

- Đạm (N) :22%.

- Lân (P2O5) : 5%

- Kali (K2O) : 5%

- Lưu huỳnh (S): 5%

- Axit humic: 4%

- Canxi (CaO) : 0,2%

- Magie (MgO) : 0,1%

- Fe: 100ppm; Cu: 120ppm; Zn: 20ppm; B: 2000ppm.

Hướng dẫn sử dụng

Cây Cà Phê

- Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 100 – 200 kg/ha.

- Giai đoạn cây kinh doanh: 200-400 kg/ha.

Cây Hồ Tiêu

- Giai đoạn cây kiến thiết cơ bản: 100 – 200 g/ nọc.

- Giai đoạn cây kinh doanh: 200 – 400 g/ nọc.

Các loại cây trồng khác

- Bón 200 – 400 kg/ha/ lần.