Placeholder

PHÂN BÓN NPK 32-10-10+TE

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

- Đạm (N) :32%.

- Lân (P2O5) : 10%

- Kali (K2O) : 10%

- Canxi (CaO) : 0,25%

- Magie (MgO) : 0,35%

- Silic (SiO2) : 3%

- Fe: 10ppm; Cu: 5ppm; Zn: 5ppm; B: 10ppm.

Hướng dẫn sử dụng

Cà phê, Hồ tiêu, Cao su

- Sau khi thu hoạch – nuôi trái:

- 200-300 g/gốc/lần bón, tùy loại cây

Lúa

- Bón thúc 1,2 (10,20 ngày sau sạ):

- 100-150 kg/ha/lần bón

Cây ăn trái

- Sau khi thu hoạch nuôi trái.

- Giúp to trái, bóng trái, ngọt trái.

- 200-300 g/gốc/lần bón, tùy loại cây.

Thanh long

- Sau khi thu hoạch – nuôi trái.

- Giúp to trái, bóng trái, ngọt trái.

- Trái non: 300-400 g/gốc/lần bón.

Cây lấy củ, Cây bắp, Cây trồng khác

- Bón 100-200 kg/ha/lần bón, tùy loại cây