XOD_24-4-4 TE_vinathai_241114
XOD_24-4-4 TE_vinathai_241114

PHÂN BÓN THAI*BO (NPK+TE+Bo+Đồng+Kẽm)

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

N:…………………………………………….. 24%

P2O5:………………………………………….. 4%

K2O:…………………………………………… 4%

S:…………………………………………….. 13%

Tổng vi lượng: CaO: 0,2; MgO 0,1; Bo: 2000ppm; Fe: 100ppm; Zn: 200ppm; Cu: 120ppm

Hướng dẫn sử dụng

-         Cà phê:

  • Cây kiến thiết cơ bản: 100-200kg/ha
  • Cây kinh doanh: 200-400kg/ha

-         Hồ tiêu:

  • Cây kiến thiết cơ bản: 0,1-0,2kg/nọc
  • Cây kinh doanh: 0,2-0,4kg/nọc

-         Cây trồng khác: 200-400kg/ha/lần bón