XOD-VITA-BO-2000-25KG-01 (1)
XOD-VITA-BO-2000-25KG-01 (1)

PHÂN BÓN VITA – BO 2000

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

N:…………………………………………….. 16%

P2O5:………………………………………….. 5%

K:…………………………………………….. 17%

CaO:……………………………………….. 0,3%

MgO:……………………………………….. 0,5%

S:………………………………………………. 5%

Vi lượng: BO(Bo2O3): 2000ppm; Zn: 2000; Cu:500ppm.

Vi lượng khác: Fe,Mn …

Hướng dẫn sử dụng

-         Cà phê, ca cao, điều: 500-600kg/ha/lần bón.

-         Hồ tiêu: 400g/nọc/lần bón.

-         Cây ăn trái (thanh long, bơ, mãng cầu, cam quýt, xoài, sầu riêng,vú sữa, …): 300-500kg/ha/lần bón.