PHAN BON DAP - VINA THAI 50KG-A
PHAN BON DAP - VINA THAI 50KG-A

DAP – VINA THAI

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

- Nitrogen (N): 20%

- Phosphorus pentoxit (P2O5): 30%

- Calcium oxide (CaO): 5%

- Magnesium oxide (MgO): 5%

- Sulfur (S): 6%

- Trung, vi lượng tổng số (TE): SiO2, Cu, Mg, Zn, B, Mn, Mo: 2,5%

Hướng dẫn sử dụng

- Dùng bón cho các loại cây trồng, đặc biết là giai đoạn đầu, nuôi trái.

- Lượng bón: bón từ 200-250kg/ha (tùy từng loại cây, tuổi cây và loại đất).