UREA-46+-A1
PB UREA  46+-A

UREA 46+

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

- Nitrogen (N): 46%

- Trung, vi lượng (TE): Mg, Mo, B, Zn, Mn,… : dạng vert (dạng tự do).

- Biurét (lượng tạp chất) tối đa: 1,5%.

- Độ ẩm tối đa: 1%.

Hướng dẫn sử dụng

- Lúa bắp đậu: 150 – 250 kg/ha/vụ.

- Rau màu ( rau ăn lá, lấy củ, quả): 150 – 250 kg/ha.

- Cây ăn trái ( cây có múi ): 150 – 250 kg/ha.

- Cây công nghiệp ( tiêu, cà phê, điều, cao su, cacao, …):

o Kiến thiết cơ bản: 350 – 400 kg/ha/năm.

o Kinh doanh: 400 – 450 kg/ha/năm.