Sản phẩm

NPK 18-18-18 + TE

Phân bón cao cấp chuyên dùng cho tất cả các loại cây trồng, giúp cây phát triển toàn diện.


THÀNH PHẦN

Nts: 18%

P2O5hh: 18%

K2Ohh: 18%

B: 50ppm

Cu: 50ppm

Zn: 50ppm


CÔNG DỤNG

  • Giúp cây trồng thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục.

  • Đâm chồi, phát đọt, lá xanh dày.

  • Giúp cây trồng kích thích ra hoa, đậu trái và ngăn ngừa rụng trái non.

  • Giúp trái to, quả bóng đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Giai đoạn cây con, đang phát triển và phục hồi: 200 - 300 kg/ha/lần bón.
  • Giai đoạn ra hoa: 150 - 250 kg/ha/lần bón.
  • Giai đoạn nuôi trái, hạt: 300 - 400 kg/ha/lần bón.

Sản phẩm khác

Phân NPK 18-8-16 + Humate + TE

Phân NPK 18-8-16 + Humate + TE

- Bổ sung đầy đủ cân đối dinh dưỡng giúp cấy trồng phát triển mạnh cành lá, trái to, đồng đều, bóng đẹp và tăng chất lượng sản phẩm.
Phân NPK 20 - 20 -15 + TE

Phân NPK 20 - 20 -15 + TE

- Bổ sung đầy đủ cân đối dinh dưỡng giúp cấy trồng phát triển mạnh cành lá, trái to, đồng đều, bóng đẹp và tăng chất lượng sản phẩm.
Phân NPK 21 - 7 - 21 + TE

Phân NPK 21 - 7 - 21 + TE

Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng, góp phần cải tạo đất giúp cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.
Phân UREA - Bo

Phân UREA - Bo

- Bổ sung lượng đạm cần thiết cho cây trồng, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.
PHÂN BÓN NPK 12 - 12 - 20 + TE

PHÂN BÓN NPK 12 - 12 - 20 + TE

- Bổ sung đầy đủ cân đối dinh dưỡng giúp cấy trồng phát triển mạnh cành lá, trái to, đồng đều, bóng đẹp và tăng chất lượng sản phẩm.
Phân Trung Vi Lượng TVL

Phân Trung Vi Lượng TVL

Tăng năng suất, giảm phân bón, tiết kiệm chi phí tối đa